Voedsel of Geld geven

Voedsel of Geld geven

Door het schenken van geld of voedsel, worden de mensen geholpen die het hard nodig hebben. Voor de mensen die onze steun nodig hebben, lukt het ons nog steeds om een goed gevuld voedselpakket af te leveren. En dit houden we graag zo, maar zonder extra hulp in de vorm van geld of voedsel zou deze taak onmogelijk zijn. Onze organisatie bestaat uit 100% vrijwilligers en krijgt geen subsidies. Daarom is elke steun van harte welkom.

Wil je meer weten, maakt dan gebruik van een de onderstaande links.

  1. Voedsel geven formulier
  2. Welk voedsel is geschikt en zouden we graag willen ontvangen, de ideale boodschappenlijst?
  3. Geld doneren, gegevens naar welke bankrekening geld kan worden overgemaakt.
  4. Hulp bieden als voedselbank buddy. Inzamelen van voedsel, bijvoorbeeld via je eigen werkgever.
  5. Ook voor voedselleverancier zijn er mogelijkheden, die goed zijn voor uw eigen bedrijf, zoals extra belasting aftrek, of uw naam koppelen aan een goed doel.