Supermarktacties

Supermarktacties

Ook dit jaar 2021 houden we weer supermarkt acties om zo meer voedsel in te zamelen. Waarmee we de mensen die het echt nodig hebben kunnen blijven helpen.

Datum Supermarkt
03 / 04 september 2021 AH XL, Aldi – Tynjedyk
25 september 2021 Jumbo – v.Loonstraat
oktober 2021 Stiens
09 oktober 2021 AH – Cammingaburen
16 oktober 2021 AH – Bilghaard
november 2021 Grou
26 / 27 november 2021 AH XL, Aldi – Tynjedyk