Locatie Stiens

Locatie Stiens

Uitdeelpunt Stiens

Adres:

Gijsbert Japicxstraat 4
9051 ER Stiens

Contact:

Telefonisch bereikbaar op: 058 255 39 94
Uitsluitend voor berichten over de uitgifte van de voedselpakketten.

Voor vragen, aanmeldingen, doneren, etc. kunt u van 10.00 – 13.00 uur op maandag tot en met vrijdag

info@voedselbankleeuwarden.nl

058 255 39 94

 

Route: