Locatie Grou

Locatie Grou

Uitdeelpunt Grou

Adres:

Gebouw ’t Blomke
Oedsmawei 24J
9001ZJ Grou

Contact:

Telefonisch alleen op woensdagmiddag -in de even weken– bereikbaar op: 06-50964143.
Uitsluitend voor berichten over de uitgifte van de voedselpakketten.

Voor vragen, aanmeldingen, doneren, etc. kunt u van 10.00 – 13.00 uur op maandag tot en met vrijdag

info@voedselbankleeuwarden.nl

058 255 39 94

 

Route: