Historie

Historie

Voedselbanken zijn ontstaan in de Verenigde Staten en vandaar vond het idee zijn weg via Canada naar Europa. Frankrijk opende de eerste Europese voedselbank in 1984. België volgde in 1986. Pas in 2002 werd de eerste Nederlandse voedselbank geopend. Inmiddels zijn er in 21 Europese landen voedselbanken die zich hebben verenigd in de Europese Federatie van Voedselbanken.

2002

Sjaak en Clara Sies geven met de oprichting van één van de eerste voedselbanken in Nederland gezicht aan de heersende armoede en verspilling in Nederland. Maar ook laten zij zien hoe zelfredzaamheid je verder kan brengen. Nederland reageert heftig en de politiek geeft antwoord: “Over 4 jaar bestaat de Voedselbank niet meer.”

Het aantal Nederlanders dat op zo’n voorziening een beroep doet steeg in 2005 aanzienlijk: het aantal voedselbanken steeg van 22 in september tot meer dan 40 in december van dat jaar. In 2006 werd geschat dat 8.000 huishoudens gebruik maken van voedselbanken. Van de mensen die een beroep doen op de voedselbank blijkt 83% financiële schulden te hebben.

Op zaterdag 21 januari 2006 wordt er, op initiatief van de voedselbank in Rotterdam, in het Sparta stadion te Rotterdam een bijeenkomst van vertegenwoordigers belegd met alle voedselbanken die er op dat moment in Nederland zijn. Daar wordt besloten om een landelijke organisatie te gaan vormen op basis van 8 regio’s met 8 regionale voedselbanken hetgeen leidt tot de oprichting van de Federatie van Voedselbanken in Nederland (FVN) op 25 april 2006. Kort na de oprichting heeft de voedselbank Rotterdam het lidmaatschap opgezegd en heeft haar naam gewijzigd in Stichting Voedselbank Nederland.

Eind 2008 zijn Stichting Voedselbank Nederland en FVN samen opgegaan in de nieuwe landelijke organisatie Stichting Voedselbanken Nederland. Hierbij hebben de acht regionale voedselbanken in Nederland zich aangesloten. De lokale voedselbanken waren op hun beurt weer aangesloten bij ‘hun’ regionale voedselbank.

In de loop van 2009 blijken ook de voedselbanken last te hebben van de economische crisis. Bedrijven blijven langer op hun voorraden zitten en staan hun overtollige voorraden pas af aan voedselbanken vlak voor de uiterste houdbaarheidsdatum. Dit terwijl de groei van het aantal gezinnen dat geholpen wordt toe blijft nemen.

In 2012 heeft Stichting Voedselbanken Nederland een analyse gemaakt van de toenmalige situatie en is tot de conclusie gekomen dat het gewenst was om meer directe democratie aan te brengen in de landelijke organisatie en over te gaan tot een model waarbij alle voedselbanken rechtstreeks lid konden zijn van de landelijke organisatie. Bestuurlijk werd de regio er dus tussenuit gehaald. Na een aantal regiobijeenkomsten te hebben georganiseerd werd er breed draagvlak gevonden om te komen tot opheffing van Stichting Voedselbanken Nederland en de oprichting van de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken. Deze bestaat sinds 15 mei 2013.

2017
Nu, 15 jaar later, zijn steeds meer mensen in Nederland zoekende en hebben grote moeite richting te geven aan hun leven of aansluiting te vinden of te behouden. De voedselbanken groeien explosief. In 2014 werden wekelijks 37.000 voedselpakketten vanuit 157 lokale voedselbanken uitgedeeld en zijn ongeveer 94.000 Nederlanders afhankelijk van de voedselbank. In 2013 groeide het aantal klanten met 11%.  Wat begon als lokaal initiatief is uitgegroeid tot een landelijke vereniging met ongeveer 10.000 vrijwilligers. Het vraagstuk van voedselverspilling staat inmiddels op de agenda, maar er wordt nog veel eten overgeproduceerd en nodeloos weggegooid.