Geld geven

Geld geven

Voor het verzamelen en uitgeven van voedsel worden kosten gemaakt voor huisvesting, energie, vervoer enz. Totaal ongeveer € 60.000,- per jaar en dit zal alleen maar toenemen om de ca. 10% meer aanvragen/ jaar te kunnen honoreren.
De kosten worden gedekt door bijdragen van kerken/ diaconieën, bedrijven, en particulieren. Maar … het is natuurlijk ieder jaar weer afwachten.
Voor particulieren is van belang dat de VBL de erkenning heeft van een zgn. ANBI instelling. Daarmee zeggende dat wij een 100% vrijwilligers organisatie zijn.

Wilt u ons helpen, om anderen te helpen, dan kunt u uw gift overmaken op bankrekeningnummer: NL79  RABO  0131  3398  34 t.n.v. Voedselbank Leeuwardenonder vermelding van uw adresgegevens.

Omdat banken bij een betaling geen adres meer vermelden stellen wij het erg op prijs wanneer u bij de overschrijving  in het opmerkingenveld uw adresgegevens noteert.

Wilt u makkelijk een bedrag tot 200 euro overmaken via ideal, dan kan dat ook.

Via Ideal doneren aan de voedselbank Leeuwarden

 

Hartelijk dank voor uw gift!