Beleidsplan en jaarverslagen

Beleidsplan en jaarverslagen

Beleidsplan en jaarverslagen

Beleidsplan
Op deze website wordt bij onze werkwijze aangegeven hoe wij aan ons voedsel komen ten behoeve van de tweewekelijkse voedselpakketten. Daarnaast is op jaarbasis ongeveer 50.000 euro nodig voor de exploitatie (huisvesting, logistiek, energie). Dit bedrag wordt verkregen dankzij een subsidie van de gemeente Leeuwarden en donaties van particulieren, kerken, maatschappelijke organisaties en ondernemingen. Zie het jaarverslag en de begroting/jaarrekening.

Het cliëntenbestand groeit. Enerzijds door uitbreiding van de gemeente Leeuwarden. Op 1 januari 2014 werd een deel van de voormalige gemeente Boarnsterhim toegevoegd aan Leeuwarden. Sindsdien is er een uitgifte-/steunpunt in Grou. Op 1 januari 2018 wordt de gemeente Leeuwarderadeel toegevoegd aan Leeuwarden. Ook Stiens heeft een uitgifte-/steunpunt.  Anderzijds vindt er door de financieel-economische omstandigheden een autonome groei plaats van het aantal cliënten. Deze groei heeft er mede toegeleid dat ons pand aan de Tylkedam in de loop van 2016 verbouwd gaat worden.

Jaarverslagen
De jaarverslagen van de Voedselbank Leeuwarden kunt u  hier downloaden:

Jaarverslag VBL 2016 (eind)
Jaarstukken 2015-2016
Jaarstukken 2016-2017
Jaarstukken 2017-2018
Jaarstukken 2018-2019
Jaarstukken 2020
Jaarstukken 2021
Beleidsplan 2022-2027
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2021