ANBI

ANBI

ANBI

Schenkt u wel eens aan een ANBI (algemeen nut beogende instelling) goed doel? Dan mag u deze schenking alleen aftrekken van de Belastingdienst als het goede doel de ANBI status heeft.

De Stichting Voedselbank Leeuwarden is  m.i.v. 01-01-2008 door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI

ANBI-informatie Stichting Voedselbank Leeuwarden
Kamer van Koophandel onder nummer: 01108765
Fiscaal nummer: 814.73.6865
Contactgegevens:
Voedselbank Leeuwarden, Tylkedam 51, 8918 LW Leeuwarden
E-mail: info@voedselbankleeuwarden.nl
Website: www.voedselbankleeuwarden.nl

U kunt onze ANBI-status verifiëren door naar de website van de Belastingdienst te gaan: De overheid heeft in 2013 bepaald dat de verstrekking van informatie door goede doelen via internet een wettelijke voorwaarde wordt voor het behoud of de verkrijging van de ANBI-status. Vanuit publieksbelang wordt meer transparantie geëist van een ANBI.

Als u vervolgens in het veld ‘Instelling’ Stichting Voedselbank Leeuwarden intikt en in het veld ‘Vestigingsplaats’ Leeuwarden, krijgt u het resultaat.

Bestuur
Het bestuur bestaat uit: Roland Wijmenga voorzitter, Geale de Haan secretaris, Signhild Moerland penningmeester,  Hilda Scholten, Piebe Haaima, Ingrid Limburg en Jan Belles.

Beloningsbeleid
De Voedselbank werkt uitsluitend met vrijwilligers, die geen beloning krijgen. In bepaalde gevallen worden alleen de kosten die gemaakt zijn voor de Voedselbank vergoed, conform het declaratie protocol.

Doelstelling
De doelstelling is: het bestrijden van (verborgen) armoede en tegengaan van verspilling van bruikbaar voedsel.

Beleidsplan 2022-2027
De inhoud van het beleidsplan 2022- 2027 is de beschrijving van het realiseren van de doelstelling en met welke middelen. Hieronder is de download mogelijkheid aangegeven.

Jaarverslagen
Er wordt jaarlijks een verslag gedaan van de activiteiten, een financiële verantwoording en een begroting voor het komende jaar gemaakt. Deze kunt u hier bekijken.