Aanvragen voedselpakket

Aanvragen voedselpakket

Wanneer u in de Gemeente Leeuwarden woont en u wilt een beroep doen op voedselhulp van de Voedselbank Leeuwarden dan kunt u dat doen door het onderstaande formulier “Aanvragen voedselpakket” in te vullen. U ontvangt vervolgens een uitnodiging voor een intakegesprek. Deze gesprekken vinden plaats op dinsdag en donderdag tussen 10:00 en 12:00 uur.

Als uw aanvraag wordt goedgekeurd kunt u in principe gedurende zes maanden eens per twee weken een voedselpakket ophalen bij de Voedselbank aan de Tylkedam 51 te Leeuwarden.

Na verloop van die zes maanden vindt een her-intake plaats waarin uw financiële positie opnieuw wordt beoordeeld. Het verkrijgen van een voedselpakket is in principe voor maximaal drie jaar.

Belangrijk:
Van inwonende gezinsleden vragen wij u de namen, geboortedata en geslacht in te vullen.