Bericht voor onze donateurs!

Geachte donateur,

Machteloos zien we toe hoe de banken hun service verminderen.

Tot aan de IBAN-periode werd vrijwel altijd bij een ontvangen betaling een naam een volledig adres vermeld. Zo konden wij een eventuele adreswijziging overnemen, een giftenoverzicht sturen en gevers bedanken.

Sinds de invoering van IBAN wordt bij een betaling alleen nog een naam vermeld. Natuurlijk hebben wij direct bij de bank om adresgegevens gevraagd, maar banken willen of mogen deze niet meer aan elkaar doorgeven. Voor ons heel vervelend dus.

Daarnaast kregen alle rekeninghouders van de voormalige Frieslandbank ook nog eens een ander nummer – net als wij, helaas – en daarmee werd de verwarring compleet. Een jaar lang werden betalingen nog doorgestuurd naar ons nieuwe nummer. Nu is dat gestopt en worden ze teruggestort.

Als u behoort tot de gevers die te goeder trouw uw gift naar ons oude nummer bij Frieslandbank overmaakte, willen we u vragen dit te wijzigen in NL79  RABO  0131  3398  34

Graag willen wij u danken voor uw daadwerkelijke betrokkenheid bij de mensen die onder het bestaansminimum leven en eigenlijk niet of maar nauwelijks kunnen rondkomen.

Ton Spies, penningmeester


Basisschool ‘de Sprong’ doet monsteractie voor VBL

We kregen vorige week geweldig nieuws. Basisschool ‘de Sprong’ heeft voor ons een flinke hoeveelheid producten ingezameld. Alsof dat nog niet genoeg is, hebben ze er een cheque van €1000,- bij gedaan. In overleg met de leidinggevenden is besloten om hier als Voedselbank vlees van te gaan kopen.
Vlees is namelijk een product waar we altijd een tekort aan hebben, terwijl er vanuit onze klanten wel degelijk behoefte aan is.

We willen alle kinderen en andere betrokkenen hartelijk danken voor de inzet. Zoveel enthousiasme is hartverwarmend! Hierboven een foto van de officiële overhandiging van de cheque aan Voedselbank Leeuwarden.


Nieuw op de website: pagina voor klanten

Aangezien we de afgelopen tijd regelmatig dezelfde vragen krijgen van klanten, hebben we de meest gestelde vragen mét antwoorden op de website geplaatst.
Mocht u een vraag hebben, check dan eerst even deze pagina. Hopelijk zijn we u hiermee nog beter van dienst.

Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op, onze gegevens vindt u elders op de site.


Twitter volg onsVoedselbank Leeuwarden


Lokatie en openingstijden

Bezoek- & Postadres:
Voedselbank Leeuwarden
Tylkedam 51
8918 LW Leeuwarden

Secretariaat
Tylkedam 51
8918 LW Leeuwarden

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag van 10.00 - 14.00 uur


IBAN: NL79 RABO 0131 3398 34
KvK Leeuwarden: 01108765

Telefoon: 058 255 39 94
E-mail: info@voedselbankleeuwarden.nl