(!) Nieuwe werkwijze digitale aanvraag voedselpakket (hulpverleners)

Vanaf heden is het niet meer mogelijk om als hulpverlener voor een ‘nieuwe’ klant zelf het intakeformulier in te vullen. We zien een sterke toename van digitale aanvragen, wat ons kantoorpersoneel veel extra werk oplevert naast de overvolle intakespreekuren. Nog belangrijker is dat we bij een digitale aanvraag de klant niet zien. We vinden het belangrijk om in contact te blijven met onze klanten en hebben er om die reden voor gekozen om onze werkwijze te  wijzigen.

Wij vragen hulpverleners die een klant voor het eerst aanmelden, een afspraak te maken voor het intakespreekuur.

Als uw klant een verlenging nodig heeft, is de digitale weg wél een optie. Zorg dan voor voldoende bewijsstukken zoals vermeld staan op het intakeformulier. Als u vervolgens twee keer verlengd heeft via de digitale manier, zien we de klant graag weer terug op ons intakespreekuur.


Sponsoring laptops door Achmea

Achmea heeft ons geheel belangeloos drie laptops geschonken. We zijn hier heel erg blij mee en kunnen de laptops zeer goed gebruiken. Onze locatie in Grou verzorgt sinds enige tijd haar uitgiftes en intakes zelf, maar bleef -door een gebrek aan laptops op die locatie- sterk afhankelijk van ons kantoor in Leeuwarden. Zeker één van de laptops gaat dus ingezet worden om de intakes en uitgiftes in Grou soepeler te laten lopen.

Ook op locatie Leeuwarden neemt de drukte toe en het is prettig dat we nu een beroep kunnen doen op een extra computer. Achmea, hartelijk dank!


Oliebollenactie VBLeeuwarden groot succes

Op 30 december hebben we dankzij een groepje vrijwilligers onze klanten een oliebol kunnen aanbieden, gesponsord door een aantal gulle bedrijven. Er zijn totaal 1200 oliebollen gebakken, een prestatie van formaat. Geweldig!

 


Twitter volg onsVoedselbank Leeuwarden


Lokatie en openingstijden

Bezoek- & Postadres:
Voedselbank Leeuwarden
Tylkedam 51
8918 LW Leeuwarden

Secretariaat
Tylkedam 51
8918 LW Leeuwarden

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag van 10.00 - 14.00 uur


IBAN: NL79 RABO 0131 3398 34
KvK Leeuwarden: 01108765

Telefoon: 058 255 39 94
E-mail: info@voedselbankleeuwarden.nl