Flyeraars gezocht

Na een kortdurende stop op de vrijwilligersaanmeldingen hebben we nu weer een aantal vacatures. Het team van flyeraars is op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Wilt u eens per maand een paar uur flyeren bij supermarktacties of wilt u meer informatie? Mail of bel ons dan even, we helpen u graag!


Afscheid van directeur Klaas de Vries in Zalen Tivoli

Zaterdag 18 april jl. hebben we afscheid genomen van onze directeur, Klaas de Vries. Klaas is er, na 6,5 jaar trouwe dienst, op 1 april mee gestopt. Het afscheid vond plaats in Zalen Tivoli aan de Huizumerlaan te Leeuwarden.

Het werd een bijzondere, gezellige bijeenkomst, waarbij Zalen Tivoli extra haar best heeft gedaan om er een supermiddag van te maken.

In totaal waren er ongeveer 80 vrijwilligers en bestuursleden aanwezig! Een ongekend hoge opkomst. Tijdens het afscheid bleek dan ook wel dat Klaas bijzonder gewaardeerd en geliefd was. De bijeenkomst was erg gezellig met de nodige speeches, optredens en achtergrondmuziek. Al met al een geslaagde middag.

Speciale dank gaat uit naar de familie Van der Wal en medewerkers van Zalen Tivoli. Zeker een aanrader om daar om een feestje te vieren!


Bericht voor onze donateurs!

Geachte donateur,

Machteloos zien we toe hoe de banken hun service verminderen.

Tot aan de IBAN-periode werd vrijwel altijd bij een ontvangen betaling een naam een volledig adres vermeld. Zo konden wij een eventuele adreswijziging overnemen, een giftenoverzicht sturen en gevers bedanken.

Sinds de invoering van IBAN wordt bij een betaling alleen nog een naam vermeld. Natuurlijk hebben wij direct bij de bank om adresgegevens gevraagd, maar banken willen of mogen deze niet meer aan elkaar doorgeven. Voor ons heel vervelend dus.

Daarnaast kregen alle rekeninghouders van de voormalige Frieslandbank ook nog eens een ander nummer – net als wij, helaas – en daarmee werd de verwarring compleet. Een jaar lang werden betalingen nog doorgestuurd naar ons nieuwe nummer. Nu is dat gestopt en worden ze teruggestort.

Als u behoort tot de gevers die te goeder trouw uw gift naar ons oude nummer bij Frieslandbank overmaakte, willen we u vragen dit te wijzigen in NL79  RABO  0131  3398  34

Graag willen wij u danken voor uw daadwerkelijke betrokkenheid bij de mensen die onder het bestaansminimum leven en eigenlijk niet of maar nauwelijks kunnen rondkomen.

Ton Spies, penningmeester


Twitter volg onsVoedselbank Leeuwarden


Lokatie en openingstijden

Bezoek- & Postadres:
Voedselbank Leeuwarden
Tylkedam 51
8918 LW Leeuwarden

Secretariaat
Tylkedam 51
8918 LW Leeuwarden

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag van 10.00 - 14.00 uur


IBAN: NL79 RABO 0131 3398 34
KvK Leeuwarden: 01108765

Telefoon: 058 255 39 94
E-mail: info@voedselbankleeuwarden.nl